شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک -15 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:-30°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: -19°
رطوبت: 76.8%
قابلیت دید: 10 مایل
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 10/12 01:00 am
مشاهده شده در Hall Beach A, Nu
مشاهدات گذشته, Hall Beach A, Nu >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه:
کمینه: -13°
فردا
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: 11°
کمینه: -2°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: -6°
کمینه: -8°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:12 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 am.