شرایط فعلی

تا قسمتی ابری و برف سبک -2 درجه فارنهایت
S 13 مایل در ساعت
تا قسمتی ابری و برف سبک
دمای مورد انتظار:-20°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: -5°
رطوبت: 85%
قابلیت دید: 8 مایل
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 10/12 03:00 pm
مشاهده شده در Hall Beach A, Nu
مشاهدات گذشته, Hall Beach A, Nu >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه:
کمینه: -10°
فردا
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: 14°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: -1°
کمینه: -7°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:07 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:10 pm.