شرایط فعلی

شفاف 2 درجه فارنهایت
NW 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-12°
بارومتر: 29.7 اینچ
رطوبت: 86.1%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 07:44 am
غروب خورشید: 04:38 pm
از تاریخ 17/10 07:00 pm
مشاهده شده در Hall Beach A, Nu
مشاهدات گذشته, Hall Beach A, Nu >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
ابری
بیشینه: 16°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: 16°
کمینه: 11°
امروز
ابری
بیشینه: 13°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:09 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:50 pm.