شرایط فعلی

تا قسمتی ابری 39 درجه فارنهایت
N 2 مایل در ساعت
تا قسمتی ابری
دمای مورد انتظار:39°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 86.8%
قابلیت دید: 9 مایل
خورشید غروب نکرده است
از تاریخ 18/06 09:09 am
مشاهده شده در Pond Inlet, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Pond Inlet, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
ابری
بیشینه: 45°
کمینه: 35°
فردا
شفاف
بیشینه: 44°
کمینه: 36°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 49°
کمینه: 37°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:10 am.