شرایط فعلی

شفاف -36 درجه فارنهایت
S 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-52°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: -42°
رطوبت: 71.3%
قابلیت دید: 25 مایل
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 27/01 12:00 pm
مشاهده شده در Pond Inlet, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Pond Inlet, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
ابری
بیشینه: -24°
کمینه: -29°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: -30°
کمینه: -32°
امروز
ابری
بیشینه: -36°
کمینه: -46°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:04 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 pm.