شرایط فعلی

شفاف -37 درجه سانتی گراد
NW 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-50°
بارومتر: 1010.8 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -41°
رطوبت: 63.8%
قابلیت دید: 13 کیلومتر
طلوع خورشید: 09:22 am
غروب خورشید: 03:47 pm
از تاریخ 19/02 07:00 pm
مشاهده شده در Resolute, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Resolute, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
پوشیده از ابر
بیشینه: -31°
کمینه: -32°
فردا
ابری
بیشینه: -34°
کمینه: -37°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: -34°
کمینه: -37°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:03 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:40 pm.