شرایط فعلی

پوشیده از ابر و باران سبک +7 درجه سانتی گراد
E 43 کیلومتر در ساعت
پوشیده از ابر و باران سبک
دمای مورد انتظار:+2°
بارومتر: 1005.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +4°
رطوبت: 81.2%
قابلیت دید: 24 کیلومتر
خورشید غروب نکرده است
از تاریخ 21/07 20:00
مشاهده شده در Resolute, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Resolute, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
ابری و برف سبک
بیشینه: +2°
کمینه: -1°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: +1°
کمینه: -2°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +7°
کمینه: -1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 20:49. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 21:20.