شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک -12 درجه سانتی گراد
SE 11 کیلومتر در ساعت
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:-18°
بارومتر: 981.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -13°
رطوبت: 91.3%
قابلیت دید: 16 کیلومتر
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 11/12 17:00
مشاهده شده در Resolute, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Resolute, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: -28°
کمینه: -30°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: -27°
کمینه: -31°
امروز
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: -11°
کمینه: -31°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 17:07. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 17:40.