شرایط فعلی

ابری 27 درجه فارنهایت
NE 9 مایل در ساعت
ابری
دمای مورد انتظار:18°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 23°
رطوبت: 84.4%
قابلیت دید: 12 مایل
خورشید غروب نکرده است
از تاریخ 05/06 02:00 am
مشاهده شده در Resolute, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Resolute, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
ابری
بیشینه: 31°
کمینه: 28°
فردا
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: 30°
کمینه: 27°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 31°
کمینه: 25°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:16 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:50 am.