Resolute

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-12 หน่วย_ซ.
NE 15 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 11/12 15:00
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -19°
บาโรมิเตอร์: 981.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -13°
ความชิ้น: 86.5%
ทัศนวิสัย: 14 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์_ไม่_ขึ้น

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 16:06. Next update estimated at 16:30.


Trivia

+34° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Ust'-Nera, รัสเซีย -48°

+31° Uluru-Kata Tjuta National Park, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -47°

+31° Yulara, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -45°

N/A +30° Tibooburra, ออสเตรเลีย
Kadykchan, รัสเซีย -44°

N/A +29° Roebourne, ออสเตรเลีย
Amga, รัสเซีย -43°