Resolute

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-31 หน่วย_ฟ.
NW 24 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 21/02 10:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมากเป็นบางส่วน และหิมะตกกระจายเป็นแห่งๆ
รู้สึก_เหมือน: -65°
บาโรมิเตอร์: 29.6 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -38°
ความชิ้น: 64.3%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:08 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:01 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:06 am. Next update estimated at 10:50 am.


Trivia

89° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Seymchan, รัสเซีย -45°

83° Kununurra, ออสเตรเลีย
Kugaaruk, แคนาดา -42°

82° Kalyān, อินเดีย
Hall Beach, แคนาดา -39°

82° Kālundri, อินเดีย
Taloyoak, แคนาดา -31°

82° Vasind, อินเดีย
Coral Harbour, แคนาดา -26°