شرایط فعلی

-19 درجه سانتی گراد
NW 13 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:-34°
بارومتر: 997.1 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -21°
رطوبت: 82.5%
قابلیت دید: 400 متر
طلوع خورشید: 10:23 am
غروب خورشید: 03:42 pm
از تاریخ 10/12 02:00 am
مشاهده شده در Rankin Inlet, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Rankin Inlet, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: -23°
کمینه: -27°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: -24°
کمینه: -26°
امروز
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: -12°
کمینه: -26°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:02 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 am.