شرایط فعلی

پوشیده از ابر و باران سبک 36 درجه فارنهایت
SE 30 مایل در ساعت
پوشیده از ابر و باران سبک
دمای مورد انتظار:23°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 93.1%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 09:05 am
غروب خورشید: 06:43 pm
از تاریخ 19/10 12:00 pm
مشاهده شده در Rankin Inlet, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Rankin Inlet, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: 35°
کمینه: 22°
فردا
پوشیده از ابر و باران سبک
بیشینه: 37°
کمینه: 33°
امروز
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: 36°
کمینه: 31°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:20 pm.