شرایط فعلی

تا قسمتی ابری و رگبار برف 5 درجه فارنهایت
NE 18 مایل در ساعت
تا قسمتی ابری و رگبار برف
دمای مورد انتظار:-15°
بارومتر: 29.8 اینچ
رطوبت: 75.6%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 08:15 am
غروب خورشید: 08:22 pm
از تاریخ 19/03 10:07 am
مشاهده شده در Rankin Inlet, N. W. T.
مشاهدات گذشته, Rankin Inlet, N. W. T. >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه:
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر و برف
بیشینه: 23°
کمینه:
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 12°
کمینه: -6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:00 am.