สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

30 หน่วย_ฟ.
W 13 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 22/02 03:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 19°
บาโรมิเตอร์: 30.4 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 16°
ความชิ้น: 50.5%
ทัศนวิสัย: 15 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:53 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:39 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:10 pm. Next update estimated at 03:50 pm.


Trivia

95° Catió, กินี-บิสเซา
Artyk, รัสเซีย -56°

88° Mandékoté, กินี
Verkhoyansk, รัสเซีย -45°

82° Kambia, เซียร์ราลีโอน
Galimyy, รัสเซีย -40°

82° Lunsar, เซียร์ราลีโอน
Talaya, รัสเซีย -40°

82° Magburaka, เซียร์ราลีโอน
Borogontsy, รัสเซีย -24°