Kuujjuaq

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+9 หน่วย_ซ.
W 4 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 21/07 11:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: +7°
บาโรมิเตอร์: 1000.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +8°
ความชิ้น: 93.4%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 04:03 am
ดวงอาทิตย์ตก: 09:15 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:14 am. Next update estimated at 11:40 am.


Trivia

+34° Big River, สหรัฐอเมริกา
Milford Sound, นิวซีแลนด์ +3° N/A

+34° Needles, สหรัฐอเมริกา
Mudgee, ออสเตรเลีย +4°

+34° Parker, สหรัฐอเมริกา
Bathurst, ออสเตรเลีย +5°

+32° Mesquite Creek, สหรัฐอเมริกา
Thredbo Alpine Resort, ออสเตรเลีย +5° N/A

+31° Poston, สหรัฐอเมริกา
Arthur’s Pass, นิวซีแลนด์ +6° N/A