شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف -16 درجه سانتی گراد
NW 8 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و برف
دمای مورد انتظار:-27°
بارومتر: 1026.5 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -20°
رطوبت: 68.5%
قابلیت دید: 3 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:27 am
غروب خورشید: 06:35 pm
از تاریخ 17/02 01:52 pm
مشاهده شده در Kindersley, Sask.
مشاهدات گذشته, Kindersley, Sask. >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: -10°
کمینه: -13°
فردا
شفاف
بیشینه: -21°
کمینه: -27°
امروز
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: -15°
کمینه: -32°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:11 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:30 pm.