Coleville

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-25 หน่วย_ซ.
W 7 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 17/01 09:48 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมากเป็นบางส่วน และหิมะตกกระจายเป็นแห่งๆ
รู้สึก_เหมือน: -38°
บาโรมิเตอร์: 1031.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -29°
ความชิ้น: 66.6%
ทัศนวิสัย: 24 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:15 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:39 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:04 pm. Next update estimated at 10:20 pm.


Trivia

+42° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -49°

+38° Longreach, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -47°

N/A +38° Roebourne, ออสเตรเลีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -47°

+27° San Lucas, เม็กซิโก
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -45°

+26° Tepalcatepec, เม็กซิโก
Нежданинское, รัสเซีย -38°