شرایط فعلی

شفاف 3 درجه فارنهایت
NW 13 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-14°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: -6°
رطوبت: 62.2%
قابلیت دید: 9 مایل
طلوع خورشید: 09:15 am
غروب خورشید: 05:00 pm
از تاریخ 09/12 03:00 pm
مشاهده شده در North Battleford, Sask.
مشاهدات گذشته, North Battleford, Sask. >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه:
کمینه:
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه:
کمینه: -7°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه:
کمینه: -6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:01 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:30 pm.