شرایط فعلی

شفاف +34 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:+34°
بارومتر: 1015.0 هوای فشار بالا
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:51 am
غروب خورشید: 05:10 pm
از تاریخ 14/12 12:00 pm
مشاهده شده در Abeche
مشاهدات گذشته, Abeche >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: +35°
کمینه: +18°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +37°
کمینه: +19°
امروز
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +20°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:18 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:50 pm.