شرایط فعلی

تا قسمتی ابری +38 درجه سانتی گراد
تا قسمتی ابری
دمای مورد انتظار:+38°
قابلیت دید: 12 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:09
غروب خورشید: 18:05
از تاریخ 18/06 16:00
مشاهده شده در Abeche
مشاهدات گذشته, Abeche >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +40°
کمینه: +26°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +38°
کمینه: +27°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +38°
کمینه: +26°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 21:49. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 22:20.