شرایط فعلی

شفاف 106 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:106°
بارومتر: 29.8 اینچ
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 05:20 am
غروب خورشید: 05:50 pm
از تاریخ 19/04 04:00 pm
مشاهده شده در Abeche
مشاهدات گذشته, Abeche >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 79°
فردا
شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 81°
امروز
ابری
بیشینه: 106°
کمینه: 82°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 am.