Faya

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

93 หน่วย_ฟ.
NW 14 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 03/07 10:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 93°
จุดน้ำค้าง: 59°
ความชิ้น: 32.4%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:37 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:19 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:49 pm. Next update estimated at 03:50 pm.


Trivia

86° Guapiaçu, บราซิล
Belichan, รัสเซีย -8°

82° La Lima, ฮอนดูรัส
Kholodnyy, รัสเซีย -8°

82° Monterrey, ฮอนดูรัส
Myaundzha, รัสเซีย -8°

82° Olímpia, บราซิล
Talaya, รัสเซีย -7°

79° Araçatuba, บราซิล
Zyryanka, รัสเซีย 10°