شرایط فعلی

غالباً شفاف +37 درجه سانتی گراد
SE 2 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+37°
نقطه شبنم: +9°
رطوبت: 17.9%
قابلیت دید: 12 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:43 am
غروب خورشید: 05:21 pm
از تاریخ 14/11 04:00 pm
مشاهده شده در Mongo
مشاهدات گذشته, Mongo >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +38°
کمینه: +19°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +37°
کمینه: +20°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: +37°
کمینه: +20°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:40 pm.