شرایط فعلی

تا قسمتی ابری +39 درجه سانتی گراد
S 2 متر بر ثانیه
تا قسمتی ابری
دمای مورد انتظار:+39°
نقطه شبنم: +16°
رطوبت: 26.3%
قابلیت دید: 12 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:25 am
غروب خورشید: 06:12 pm
از تاریخ 17/06 04:00 pm
مشاهده شده در Mongo
مشاهدات گذشته, Mongo >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: +37°
کمینه: +26°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +26°
امروز
شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +25°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:10 pm.