شرایط فعلی

غالباً شفاف +6 درجه سانتی گراد
SE 2 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+5°
بارومتر: 1028.0 هوای فشار بالا
رطوبت: 62%
قابلیت دید: 30 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:28 am
غروب خورشید: 05:06 pm
از تاریخ 29/05 03:00 pm
مشاهده شده در El Calafate Aero
مشاهدات گذشته, El Calafate Aero >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: +7°
کمینه: +2°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: +3°
کمینه: -1°
امروز
شفاف
بیشینه: +3°
کمینه: -4°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:16 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20 pm.