شرایط فعلی

شفاف 59 درجه فارنهایت
N 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:59°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 38.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:58 am
غروب خورشید: 06:23 pm
از تاریخ 17/02 06:30 pm
مشاهده شده در Guangzhou
مشاهدات گذشته, Guangzhou >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 67°
کمینه: 51°
فردا
شفاف
بیشینه: 61°
کمینه: 45°
امروز
شفاف
بیشینه: 58°
کمینه: 42°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:03 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:10 pm.