شرایط فعلی

غالباً شفاف 72 درجه فارنهایت
W 4 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:72°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 55.6%
قابلیت دید: 22 مایل
طلوع خورشید: 07:12 am
غروب خورشید: 06:10 pm
از تاریخ 17/10 12:00 pm
مشاهده شده در Sibenik
مشاهدات گذشته, Sibenik >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 61°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 73°
کمینه: 56°
امروز
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 54°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:50 pm.