شرایط فعلی

تا قسمتی ابری + درجه سانتی گراد
S 10 متر بر ثانیه
تا قسمتی ابری
نقطه شبنم:
قابلیت دید: 6 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:02
غروب خورشید: 20:46
از تاریخ 19/06 06:00
مشاهده شده در Bjelovar
مشاهدات گذشته, Bjelovar >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: +29°
کمینه: +18°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +30°
کمینه: +18°
امروز
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: +28°
کمینه: +18°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:54. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:00.