شرایط فعلی

شفاف -2 درجه سانتی گراد
W 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-2°
بارومتر: 1031.6 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -3°
رطوبت: 95.1%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:13 am
غروب خورشید: 04:35 pm
از تاریخ 22/01 10:00 pm
مشاهده شده در Sremska Mitrovica
مشاهدات گذشته, Sremska Mitrovica >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: +3°
کمینه: -2°
فردا
شفاف
بیشینه: +3°
کمینه: -4°
امروز
شفاف
بیشینه: +2°
کمینه: -4°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:03 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:00 am.