Jerovec

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

47 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 18/10 02:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 48°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 47°
ความชิ้น: 97.3%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:16 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:04 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:50 am. Next update estimated at 04:00 am.


Trivia

102° Faya, ชาด
Belichan, รัสเซีย

84° Karmah an Nuzul, ซูดาน
Orotukan, รัสเซีย

81° Kawm Umbū, อียิปต์
Spornoye, รัสเซีย

79° Bela, ปากีสถาน
Susuman, รัสเซีย

79° Uthal, ปากีสถาน
Seymchan, รัสเซีย