شرایط فعلی

شفاف +9 درجه سانتی گراد
E 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+9°
بارومتر: 1020.1 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +4°
رطوبت: 70.3%
قابلیت دید: 22 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:55 am
غروب خورشید: 05:34 pm
از تاریخ 19/02 05:00 am
مشاهده شده در Rab
مشاهدات گذشته, Rab >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: +13°
کمینه:
فردا
شفاف
بیشینه: +12°
کمینه: +2°
امروز
ابری
بیشینه: +13°
کمینه: +1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:05 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:10 am.