شرایط فعلی

غالباً شفاف +33 درجه سانتی گراد
S 7 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+33°
بارومتر: 1009.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +21°
رطوبت: 49.4%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:44 am
غروب خورشید: 07:55 pm
از تاریخ 20/07 02:30 pm
مشاهده شده در Larnaca Airport
مشاهدات گذشته, Larnaca Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: +31°
کمینه: +25°
فردا
شفاف
بیشینه: +30°
کمینه: +24°
امروز
شفاف
بیشینه: +30°
کمینه: +24°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 pm.