شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
NE 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 57°
رطوبت: 32%
قابلیت دید: 25 مایل
طلوع خورشید: 05:48 am
غروب خورشید: 07:56 pm
از تاریخ 23/07 09:00 am
مشاهده شده در Athalassa
مشاهدات گذشته, Athalassa >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 73°
امروز
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 pm.