شرایط فعلی

شفاف +25 درجه سانتی گراد
W 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+25°
بارومتر: 1004.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +17°
رطوبت: 61.1%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:51 am
غروب خورشید: 07:57 pm
از تاریخ 24/07 06:50 am
مشاهده شده در Akrotiri
مشاهدات گذشته, Akrotiri >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: +35°
کمینه: +19°
فردا
شفاف
بیشینه: +34°
کمینه: +19°
امروز
شفاف
بیشینه: +35°
کمینه: +18°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:30 am.