شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
W 8 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 66°
رطوبت: 58.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:47 am
غروب خورشید: 07:59 pm
از تاریخ 19/07 09:20 am
مشاهده شده در Akrotiri
مشاهدات گذشته, Akrotiri >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 72°
فردا
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 72°
امروز
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:00 am.