شرایط فعلی

+ درجه سانتی گراد
طلوع خورشید: 05:48 am
غروب خورشید: 08:00 pm
از تاریخ 19/07 06:00 am
مشاهده شده در Athalassa
مشاهدات گذشته, Athalassa >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +34°
کمینه: +19°
فردا
شفاف
بیشینه: +32°
کمینه: +19°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +31°
کمینه: +18°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:30 am.