شرایط فعلی

غالباً شفاف 84 درجه فارنهایت
SW 18 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:84°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 73°
رطوبت: 70.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:37 am
غروب خورشید: 08:06 pm
از تاریخ 27/06 01:50 pm
مشاهده شده در Akrotiri
مشاهدات گذشته, Akrotiri >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 67°
فردا
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 66°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 66°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20 pm.