شرایط فعلی

غالباً شفاف +27 درجه سانتی گراد
W 4 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+27°
بارومتر: 1010.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +22°
رطوبت: 74.1%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:49 am
غروب خورشید: 08:01 pm
از تاریخ 19/07 09:30 am
مشاهده شده در Paphos Airport
مشاهدات گذشته, Paphos Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +34°
کمینه: +19°
فردا
شفاف
بیشینه: +33°
کمینه: +18°
امروز
شفاف
بیشینه: +31°
کمینه: +18°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:20 am.