شرایط فعلی

شفاف 93 درجه فارنهایت
W 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 53°
رطوبت: 26.3%
قابلیت دید: 25 مایل
طلوع خورشید: 05:34 am
غروب خورشید: 08:04 pm
از تاریخ 25/06 09:00 am
مشاهده شده در Athalassa
مشاهدات گذشته, Athalassa >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 67°
فردا
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 73°
امروز
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 72°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:48 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 am.