شرایط فعلی

شفاف 81 درجه فارنهایت
W 15 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:81°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 75°
رطوبت: 83.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:37 am
غروب خورشید: 08:07 pm
از تاریخ 26/06 07:00 pm
مشاهده شده در Paphos Airport
مشاهدات گذشته, Paphos Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 67°
فردا
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 64°
امروز
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:40 pm.