شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
SE 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 60°
رطوبت: 35.5%
قابلیت دید: 25 مایل
طلوع خورشید: 05:34 am
غروب خورشید: 08:05 pm
از تاریخ 26/06 09:00 am
مشاهده شده در Athalassa
مشاهدات گذشته, Athalassa >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 69°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 67°
امروز
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 72°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:51 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:10 am.