شرایط فعلی

شفاف 77 درجه فارنهایت
SW 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 68°
رطوبت: 73.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:35 am
غروب خورشید: 08:04 pm
از تاریخ 26/06 02:19 am
مشاهده شده در Akrotiri
مشاهدات گذشته, Akrotiri >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 70°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 68°
امروز
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:00 am.