شرایط فعلی

درجه فارنهایت
طلوع خورشید: 05:34 am
غروب خورشید: 08:04 pm
از تاریخ 26/06 06:00 pm
مشاهده شده در Athalassa
مشاهدات گذشته, Athalassa >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 68°
فردا
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 68°
امروز
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 71°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:50 pm.