شرایط فعلی

+ درجه سانتی گراد
طلوع خورشید: 06:15 am
غروب خورشید: 07:24 pm
از تاریخ 25/08 09:00 pm
مشاهده شده در Athalassa
مشاهدات گذشته, Athalassa >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +34°
کمینه: +20°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +34°
کمینه: +20°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +34°
کمینه: +20°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.