شرایط فعلی

درجه فارنهایت
طلوع خورشید: 06:49 am
غروب خورشید: 05:13 pm
از تاریخ 29/01 08:00 pm
مشاهده شده در Athalassa
مشاهدات گذشته, Athalassa >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 50°
کمینه: 31°
فردا
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 56°
کمینه: 35°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 58°
کمینه: 38°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:04 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:30 pm.