شرایط فعلی

درجه فارنهایت
طلوع خورشید: 05:35 am
غروب خورشید: 08:05 pm
از تاریخ 25/06 09:00 pm
مشاهده شده در Athalassa
مشاهدات گذشته, Athalassa >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 66°
فردا
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 72°
امروز
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 71°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:20 pm.