شرایط فعلی

شفاف 99 درجه فارنهایت
NW 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:99°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 60°
رطوبت: 28%
قابلیت دید: 25 مایل
طلوع خورشید: 05:34 am
غروب خورشید: 08:05 pm
از تاریخ 27/06 12:00 pm
مشاهده شده در Athalassa
مشاهدات گذشته, Athalassa >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 72°
فردا
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 70°
امروز
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 69°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:50 pm.