شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
N 10 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 29.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:32 am
غروب خورشید: 08:03 pm
از تاریخ 26/06 04:50 pm
مشاهده شده در Ercan
مشاهدات گذشته, Ercan >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 69°
امروز
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:30 pm.