สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+8 หน่วย_ซ.
W 5 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 20/02 03:20 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: +5°
บาโรมิเตอร์: 1014.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +5°
ความชิ้น: 81.3%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:26 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:32 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:03 am. Next update estimated at 04:20 am.


Trivia

+36° Longreach, ออสเตรเลีย
Aliskerovo, รัสเซีย -38°

N/A +34° Winton, ออสเตรเลีย
Igloolik, แคนาดา -36°

N/A +33° Blackall, ออสเตรเลีย
Iqaluit, แคนาดา -35°

+25° อำเภอ บ้านบึง, ประเทศไทย
Arctic Bay, แคนาดา -34° N/A

+22° Lānja, อินเดีย
Gjoa Haven, แคนาดา -33°