Constanza

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

72 หน่วย_ฟ.
NE 7 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 25/03 09:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมากเป็นบางส่วน และฝนตกกระจายเป็นแห่งๆ
รู้สึก_เหมือน: 72°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 72°
ความชิ้น: 100%
ทัศนวิสัย: 1 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:43 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:55 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:50 pm. Next update estimated at 10:20 pm.


Trivia

81° Badlapur, อินเดีย
Schefferville, แคนาดา -13°

81° Murbād, อินเดีย
Wabush, แคนาดา -13°

81° Shāhāpur, อินเดีย
Kangiqsualujjuaq, แคนาดา -4°

78° Keshod, อินเดีย
Kangirsuk, แคนาดา

75° Chikhli, อินเดีย
Narsaq, กรีนแลนด์ N/A