شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
W 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 54°
رطوبت: 21.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:02 am
غروب خورشید: 06:39 pm
از تاریخ 24/05 08:00 pm
مشاهده شده در Asyut
مشاهدات گذشته, Asyut >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 72°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 109°
کمینه: 75°
امروز
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:52 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 pm.