شرایط فعلی

شفاف +29 درجه سانتی گراد
W 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+29°
بارومتر: 1010.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +13°
رطوبت: 37.4%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:31 am
غروب خورشید: 05:46 pm
از تاریخ 18/09 08:00 am
مشاهده شده در Hurguada
مشاهدات گذشته, Hurguada >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: +38°
کمینه: +26°
فردا
شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +27°
امروز
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +26°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:20 am.