شرایط فعلی

تا قسمتی ابری +19 درجه سانتی گراد
W 5 متر بر ثانیه
تا قسمتی ابری
دمای مورد انتظار:+19°
بارومتر: 1016.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +5°
رطوبت: 39.7%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:18 am
غروب خورشید: 05:39 pm
از تاریخ 19/02 10:00 am
مشاهده شده در Hurguada
مشاهدات گذشته, Hurguada >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: +25°
کمینه: +14°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +23°
کمینه: +13°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +22°
کمینه: +13°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:06 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:00 pm.