شرایط فعلی

شفاف 64 درجه فارنهایت
NW 10 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:64°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 34.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:14 am
غروب خورشید: 06:12 pm
از تاریخ 22/04 01:00 am
مشاهده شده در Hurguada
مشاهدات گذشته, Hurguada >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 69°
فردا
شفاف
بیشینه: 81°
کمینه: 64°
امروز
شفاف
بیشینه: 79°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:51 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 am.