شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
NW 10 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 45°
رطوبت: 23.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 04:49 am
غروب خورشید: 06:37 pm
از تاریخ 05/06 08:00 am
مشاهده شده در Hurguada
مشاهدات گذشته, Hurguada >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 77°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 77°
امروز
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 77°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:16 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 am.